CMS България

Моите услуги

Уеб дизайн

Изработване на сайт с популярни OpenSource или къстъм система за всякакви нужди на клиентите

Интеграция

Интегриране на множество уеб решения за подобряване на ефективността на компаниите

Поддръжка

Поддръжка на компютърни системи, изграждане и поддръжка на сървъри

Социални мрежи

Изграждане на цялостни решения за онлайн общности

Правни консултации

Правни консултации в сферата на търговското право, административно право. Регистрация на фирми и правното им обслужване

Локализация

Локaлизиране на уеб приложения, както и тяхната документация

Кучета

Почасови разходки на кучета

e-Обучения

Интегриране на платформи за онлайн (дистанционни) обучения

Клиенти

https://project10.cmsbg.info/wp-content/uploads/2019/11/logo-bg-300x80.png
https://project10.cmsbg.info/wp-content/uploads/2019/11/Logo_header-116x52.png
https://project10.cmsbg.info/wp-content/uploads/2019/11/dor-dis-logo-1478075438.jpg-240x50.png
https://project10.cmsbg.info/wp-content/uploads/2019/11/mkolcheva-589x184.png
https://project10.cmsbg.info/wp-content/uploads/2019/11/sngine_ca52f2397f9db310a301fda05fac2e34-230x67.png
https://project10.cmsbg.info/wp-content/uploads/2019/11/logo_horizontal-200x60.png

Отзиви