CMS България

UltimatePOS – Център за продажби със складови функции

Ако ви е омръзнало от ограниченията на складовите софтуер предлагани на българския пазар, това решение може да бъде добра алтернатива, UltimatePOS включва следните функционалности:

 1. Множество бизнеси/магазини: 
  • Настройка на няколко вида бизнессе в една инсталация.
  • Без ограничения в броя бизнеси.
  • Складовата и финансова информация се държи разделно за всеки един бизнес.
 2. Добавяне на локации / Магазини  / Складове: 
  • Създаване на множество локации за Вашия бизнес/магазин
  • Управление на всичките обекти с един вход.
  • Наличности, Покупки и Продажби могат да бъдат следени от различни локации.
  • Собствен дизайн на фактурите, различна схема фактури за всеки бизнес
 3. Потребители и роли: 
  • Мощен модул за управление на потребители и роли
  • Предефинирани роли – Администратор и Касиер
  • Създаване на различни роли с права каквито са ви необходими.
  • Създаване на неогираничен брой потребигтели с роли по Ваш избор.
 4. Контакти(Клиенти и доставчици):
  • Отбелязване на контакт като клиент или доставчик, или като клиент и доставчик
  • Преглед на данните от транзакциите за контакт.
  • Преглед на общ дебитен/кредитен баланс
  • Дефиниране на времеви период за плащане, както изпращане на известия преди изтичането на сроковете.
 5. Продукти: 
  • Управление на единичен продукт или продукт с вариации.
  • Класифициране на продуктите по марка, категория и подкатегория.
  • Добавяне на продукт с различни мерни единици
  • Добавяне на SKU номер или автоматично генериране на SKU номер с префикс.
  • Получаване на известия при намаляване и изчерпване на наличности.
  • Спестява време като автоматично калкулира продажна цена, системата изчислява цената базирано на покупната цена и маржовете.
  • Няма нужда да въвеждата вариации всеки път, просто създавате шаблон с вариации и го ползвате всеки път когато имате продукт с вариации.
 6. Покупки:
  • Лесно добавяне на покупки.
  • Добавяне на покупки за различни локации.
  • Плащания/закъснения на покупки.
  • Получаване на известия за забавяне на плащания.
  • Добавяне на отстъпки и данъци
 7. Продажби:
  • Опростен интерфейс за продажба на продукти
  • Добавяне на нов клиент от POS екрана.
  • Ajax базиран екран за продажби – спестява време при презареждане
  • Отбелязване на фактура като финална или черновав
  • Различни опции за плащане
  • Собствен дизайн на фактура.
 8. Управление на разходи:
  • Лесно добавяне на разходи
  • Категоризиране на разходи
  • Анализиране на разходи по локация и категория.
 9. Отчети: 
  • Покупки и продажби
  • Данъци
  • Контакти
  • Наличности
  • Разходи
  • Преглед на популярни продукти, предпочитани марки, категории, подкатегории, единици и времеви диапазон
  • Разходи
  • Касов апарат
  • Касиер
 10. Други полезни функции:
  • Избор на валута, часова зона, финансова година за всеки бизнес.
  • Предефинирани баркодове.
  • Създаване на ваш баркод
  • Управление на марки, данъчни ставки, данъчни групи, единици, категории и подкатегории
  • Лесна инсталация в три стъпки.
  • Детайлна документация
  • Корекции на наличности
  • Експресно финализиране
  • Работи и офлайн
  • Допълнителен модул за интеграция с WordPress WooCommerce

Изтегляне на приложението

Демо на приложението

Български език (очаква се скоро)

Регистрация и тест на българска инсталация (очаква се скоро)

Ръководство на български език (очаква се скоро)