CMS България

RISE – Система за управление на проекти на български език

RISE – Е система за управление на проекти, клиенти и членове на екипа. Можете лесно да си сътрудничите с вашия екип и да наблюдавате работата. Rise е лесен за използване & инсталиране.

Част от функциите на приложението:

Проекти
Управлявайте всичките си проекти с помощта на някои невероятни инструменти. Създавайте задачи в проекти и назначете членовете на екипа си за задачите. Можете да изчислявате използваното време по задачите. Качване на файлове чрез плъзгане и пускане в проектите, както и обсъждане на идеи и проблеми с екипа ви. Членовете на екипа ви могат да коментират задачите и да получават известия за важни събития.

Клиенти
Много лесно можете да добавите вашите клиенти в RISE. Ще получите подробна информация за контакти, проекти, фактури, плащания, разчети, билети и бележки за всеки клиент. Можете да позволите на клиентите си да използват клиентския портал. Всеки клиент ще получи отделно табло, за да види своите проекти. Позволете на клиентите си да създават задачи за проектите и да получават обратна връзка незабавно.

Членове на екипа
Асоциирайте задачи на членовете на екипа си и наблюдавайте движението по тях лесно. Можете да зададете различни разрешения за достъпа им.

Фактури
Изпращайте фактури на вашите клиенти по имейл с PDF копие на фактурата. Възможно плащане чрез Stripe и PayPal.

Оценки
Създайте различни формуляри за заявка за приблизителна оценка според вашите нужди и позволете на клиента си да изисква оценки.

Билети
Позволете на клиентите си да създават билети за поддръжка и да получават известия по интернет и имейли. Асоцииране на членове на екипа към билети и проследяване на състоянието.

Разходи
Проследявайте всичките си разходи.

Календар на събитията
Създайте своя списък с лични събития и споделени събития с членовете на екипа.

Съобщения
Изпращане на лични съобщения до членове на екипа и клиенти

Лични бележки
Съхранявайте Вашите лични бележки лесно.

Чат
Публикувайте съобщения/известие до членовете на екипа и клиентите си.

График
Споделяйте лесно идеи и документи с членовете на екипа си.

Времеви карти
Регистрационни времеви карти на членовете на екипа ви. Можете да зададете IP ограничения за достъп до карти за време работено по проект/задача.

Отпуски
Контрол на отпуските на членовете на екипа си.

Уведомления
Администраторът може да контролира всяка нотификация.

Персонализиране
Активирайте/деактивирайте модулите според вашите нужди. Персонализирайте вашите шаблони за имейли и задайте настройките на езиковите променливи.

Инсталация
Инсталацията е много проста и можете да инсталирате актуализациите с едно кликване от настройки > актуализации.

Изтегляне на приложението

Демо
Демо се нулира на всеки 30 минути.
Администратор вход:
Имейл: admin@demo.com
Парола: 123456

Вход за клиент:
Имейл: client@demo.com
Парола: 123456

Български език за приложението