CMS България

Phoca Restaurant Menu с обновен превод

Новостите в тази версия:

  • Нов изходен HTML тип: Bootstrap 3
  • Нов параметър: Замяна на запетаята с точка
  • Нова функция: Директна промяна (Вижте: Raw Edit документацията)
  • Нов параметър: Разделите на обекти
  • JString е променен към StringHelper

Ако откриете проблем или искате да споделите идея, моля пишете в Phoca Forum. Благодарим Ви.

 

Изтегляне на приложението

Изтегляне на превод